Man in groepstraining

De B Brave Weerbaarheidstraining voor mannen in een groep richt zich op thema’s die passen bij de wijze waarop mannen leren, ervaren en reageren. De weerbaarheidstraining sluit aan bij grensoverschrijdend gedrag waar mannen mee te maken (kunnen) krijgen.

Niet alleen als mannen dit gedrag tegen komen, maar ook als zij dit gedrag zelf vertonen sluit de B Brave Weerbaarheidstraining daarop aan. Daarbij richt B Brave Weerbaarheid zich op het vergroten en/of stabiliseren van de mentale, verbale en fysieke weerbaarheid.

De B Brave weerbaarheidstraining voor mannen kent twee leeftijdscategorieën:
     •  een weerbaarheidstraining voor mannen van 25 jaar tot en met 45 jaar en
     •  een weerbaarheidstraining voor mannen van 50 jaar tot en met 80 jaar

Bent u tussen de 46 en 49 jaar oud (u valt in dat geval buiten de bovenstaande leeftijdscategorieën) dan betekent dit niet dat u uitgesloten wordt van deelname. Van belang is om samen te kijken bij welke groep u het beste tot uw recht gaat komen.

Duur van een groepstraining

Het traject dat een groep mannen binnen een B Brave Weerbaarheidstraining doorloopt omvat 10 bijeenkomsten van anderhalf (1,5) uur. De B Brave Weerbaarheidstraining voor een mannengroep kan starten bij een maximum aantal deelnemers van acht personen. Aanmelding kan plaatsvinden vanuit een bestaande mannengroep of middels individuele inschrijvingen waar zich een groep uit kan gaan vormen.

terug  naar  'volwassenen'

There's a lion in everyone

                                                                                                                                                                                     

E-mail verzonden