Coaching individueel

B Brave Weerbaarheid heeft een gevarieerd aanbod voor teams en individuele teamleden op het gebied van team coaching, weerbaarheidstrainingen, supervisie, intervisie, opvang en nazorg na calamiteiten/incidenten en scholing.

Dit aanbod van B Brave Weerbaarheid sluit feilloos aan bij teams die in de zorg/hulpverlening werkzaam zijn, maar uiteraard past het aanbod ook bij teams, werkzaam in andere vakgebieden.

Het aanbod van B Brave Weerbaarheid bestaat uit verschillende trajecten, elk met een andere vorm en inhoud. Zo start bijvoorbeeld een coaching-traject aan de hand van een concreet coaching vraagstuk. Of in het geval van weerbaarheidsproblematiek rondom bepaalde thema’s in uw team, maakt B Brave Weerbaarheid een op maat gemaakte weerbaarheidstraining voor uw team.

Naast coaching en weerbaarheidstrainingen voor teams bestaat er de mogelijkheid om B Brave Weerbaarheid in te schakelen voor intervisie en supervisie. Hierbij wordt ingegaan op persoonlijke leervragen, groepsdynamiek, interpersoonlijke vaardigheden, reflecteren en het vergroten en bestendigen van de aanwezige deskundigheid binnen teams.

Bij de opvang en nazorg na calamiteiten en incidenten is een zorgvuldige aandacht voor het hervinden van de eigen weerbaarheid van medewerkers van groot belang. In dit proces biedt B Brave Weerbaarheid een veilig klimaat om zowel als individu als groep te kunnen ventileren, de kern van de problematiek te analyseren en te ontdekken en (samen) te herstellen. 
De nazorg richt zich voornamelijk op het hervinden van het eigen willen, kunnen en doen wat bij je past binnen je eigen weerbaarheid.

B Brave Weerbaarheid werkt, naast het eigen scholingsaanbod, samen met verschillende opleidingsinstituten waarvan de scholing zich richt op het werken met mensen. Hierbij gaat het om het delen van kennis en ervaring en het aanleren en ontwikkelen van nieuwe, bruikbare vaardigheden.

Klik voor meer informatie op één der onderstaande knoppen.

*) ONIEL = Opvang en nazorg incidenten en levensbedreiging

There's a lion in everyone

                                                                                                                                                                                     

E-mail verzonden