Trainingen voor volwassenen

B Brave Weerbaarheid heeft verschillende weerbaarheids-trainingen ontwikkeld die zowel in groepsverband als individueel gegeven kunnen worden en gericht zijn op mannen òf vrouwen.
Waarom nu een specifieke training alleen voor mannen òf alleen voor vrouwen?

Het antwoord is simpel: omdat mannen en vrouwen nu eenmaal anders in elkaar steken. Het brein van de vrouw werkt op een andere manier dan dat van de man, omdat de verbindingen in de hersens (neuronen) anders gelegd zijn. Daarbij komt dat de hormoonhuishouding van de vrouw verschilt van die van de man. En ten derde leert en ervaart een vrouw op een andere wijze dan de man dat doet.

Hierdoor laten mannen en vrouwen verschillen zien in persoonlijkheid, temperament, normen en waarden, voorkeuren, interesses en motivaties.
Samengevat zien we dus een onderscheid op fysiek, biologisch, psychologisch, sociaal en cultureel niveau. Deze kennis is belangrijk om het gedrag en de manier van denken van elkaar te begrijpen maar vooral het gedrag en de manier van denken van jezelf te ontdekken.

Bij dit alles vindt B Brave Weerbaarheid het erg belangrijk om aan te kunnen sluiten bij hoe een individu of een groep leert, ervaart en reageert en vanwege de bovengenoemde verschillen tussen man en vrouw kan dat alleen bij het toespitsen van de weerbaarheidstrainingen op òf de man òf de vrouw.
De praktijk leert dat het voor zowel mannen als vrouwen vaak prettig is om met gelijkgestemden een training te volgen. Er is herkenning en erkenning, het geeft een veilig gevoel en biedt de mogelijkheid tot verbinding met elkaar.

Om de weerbaarheid te vergroten wordt bij het aanbod voor vrouwen ingegaan op specifieke eigenschappen van de vrouw en hoe deze te (her)ontdekken, te versterken en eigen te maken. Hoe het zelfbewustzijn te vergroten, verbinding te maken met hoofd en hart en middels ervarend leren te reageren vanuit je innerlijke kracht.

Specifieke thema's

B Brave Weerbaarheid heeft vanuit eigen ervaring als ook ervaring in het werkveld weerbaarheidstrainingen ontwikkeld rondom specifieke thema’s, zoals angst, boosheid. Deze specifieke thema’s hebben weliswaar bepaalde overeenkomsten tussen mannen en vrouwen, maar er zijn ook verschillen en B Brave Weerbaarheid vindt het bij het toepassen van haar weerbaarheidstrainingen belangrijk aan te sluiten bij die verschillen.

Klik voor meer informatie op onderstaande knoppen.

There's a lion in everyone

                                                                                                                                                                                     

E-mail verzonden