Team coaching

Binnen elke groep medewerkers, of dit nu een bestaand team is of een groep, waarvan de groepsleden op ad hoc momenten bij elkaar komen, speelt groepsdynamiek. Die groepsdynamiek is het uiteindelijke resultaat van de processen die plaats vinden tussen de individuele leden binnen de groep.

Dit is niet alleen van toepassing op teams die al langer bij elkaar zijn, maar ook op teams die nog maar korte tijd met elkaar samenwerken.

Taak- en relationeel gebied

Binnen een team bestaan verschillende gebieden waarop met elkaar wordt samen gewerkt. Zo is er het taakgebied dat zich richt op de bestaande organisatiestructuur, het uitvoeren van taken, het toepassen van gemaakte afspraken en de feitelijke inhoud.

Naast dit taakgebied is er het relationele gebied dat zich richt op de relaties tussen de teamleden, de verhoudingen ten opzichte van elkaar en het gebied dat zich onder de radar afspeelt.
Beide gebieden hangen nauw met elkaar samen, hetgeen deels zichtbaar is, maar ook voor een deel onzichtbaar blijft.

Wanneer een team niet prettig functioneert zijn de leden van dat team geneigd om de oplossing van de problemen te gaan zoeken op het taakgebied en haar inhoud. Discussiëren over beleid, de wijze waarop zaken worden aangegaan en/of afgehandeld, de manier van besluitvorming en het maken of veranderen van afspraken, al deze aspecten worden onder de loep genomen, met als doel een betere samenwerking en relationele verbinding.
Echter, dit sturen op inhoud (het taakgebied) schiet haar doel voorbij als niet eerst de relationele verbindingen binnen het team geanalyseerd worden.

B Brave Weerbaarheid maakt processen op het relationele gebied binnen uw team inzichtelijk en coacht juist daar waar het nodig is, zodat de processen op het taakgebied tot succes gaan leiden. Dit doet B Brave Weerbaarheid door uw team in beweging te zetten, zowel in mentaal als fysiek opzicht.

Uiteraard is een goede voorbereiding nodig om deze vaak complexe problematiek te doorgronden en helder te maken. Het stappenplan van die voorbereiding ziet er als volgt uit:

  1. Kennismakingsgesprek met u als opdrachtgever 
  2. Het doornemen van de coachvraag en de doelen
  3. Het inventariseren van de (actuele) teamprocessen 
  4. Analyse maken van de actuele situatie 
  5. Bespreken van locatie en duur van de coaching

Elke team is uniek en heeft een eigen aanpak nodig. Team coaching bij B Brave Weerbaarheid is daarom ook nooit een vast programma. Afhankelijk van de coachvraag en vastgestelde doelen maakt B Brave Weerbaarheid een op maat gemaakt training die ingaat op de specifieke behoeften en de coaching vraag van uw team.

Voor meer informatie of vragen bel of mail met B Brave Weerbaarheid (contactgegevens zie hieronder).

There's a lion in everyone

                                                                                                                                                                                     

E-mail verzonden