Vrouw en individuele training

Soms is het niet wenselijk noch prettig voor een vrouw om zich aan te sluiten bij een weerbaarheidstraining in een groep. Hierbij kan men denken aan vrouwen met een trauma, vrouwen als slachtoffer van geweld, vrouwen met een burn out, vrouwen belast met psychische klachten/stoornissen of vrouwen met een handicap of langdurig lichamelijke ziekten.

Voor deze groep vrouwen heeft B Brave Weerbaarheid een training ontwikkeld die aansluit bij de vrouw als individu. Omdat elke vrouw anders is en uniek, wordt voor die individuele vrouw een B Brave Weerbaarheidstraining op maat gemaakt.

Afhankelijk van biologische, psychische en sociale factoren alsmede ook de kenmerkende eigenschappen van de individuele vrouw die een weerbaarheidstraining aanvraagt, gaat B Brave Weerbaarheid samen met haar als individu aan de slag. Door zo veel mogelijk aan te sluiten bij wat in het verleden al aan therapie gedaan is worden doublures voorkomen en zal zo het hoogst mogelijke leerrendement uit de training gehaald kunnen worden.

De B Brave Weerbaarheidstraining voor individuele vrouwen is er voor vrouwen in de leeftijd vanaf 25 jaar.

Duur van de training

Het traject dat een individuele vrouw doorloopt is niet makkelijk uit te drukken in een hoeveelheid tijd die nodig is. Bij aanmelding zal B Brave Weerbaarheid samen met haar gaan kijken naar de hulpvragen en het aanbod daarop afstemmen. Hierbij kan B Brave Weerbaarheid een indicatie geven van de minimale tijd die nodig is om gewenste doelen te behalen. Deze tijdsduur blijft echter afhankelijk van de ontwikkelingen die gedurende de training naar voren komen. Daarbij is van groot belang dat er samen gekeken wordt naar wensen en behoeften en een passend aanbod dat daarop aansluit.

TERUG  NAAR  'VOLWASSENEN'

There's a lion in everyone

                                                                                                                                                                                     

E-mail verzonden