Vrouw in groepstraining

De B Brave Weerbaarheidstraining voor vrouwen in een groep richt zich op thema’s die passen bij de manier waarop vrouwen leren, ervaren en reageren. De weerbaarheidstraining sluit aan bij grensoverschrijdend gedrag waar vrouwen mee te maken (kunnen) krijgen.

Niet alleen als vrouwen dit gedrag in het dagelijkse leven tegen komen en er in enigerlei mate door gehinderd worden, ook als zij die attitude zelf vertonen sluit de B Brave Weerbaarheidstraining op dat grensoverschrijdend gedrag aan. B Brave Weerbaarheid richt zich met haar training op het vergroten en/of stabiliseren van de mentale, verbale en fysieke weerbaarheid.

De B Brave weerbaarheidstraining voor vrouwen kent twee leeftijdscategorieën:
     •  een weerbaarheidstraining voor vrouwen van 25 jaar tot en met 45 jaar en
     •  een weerbaarheidstraining voor vrouwen van 50 jaar tot en met 80 jaar

Bent u tussen de 46 en 49 jaar oud (u valt in dat geval buiten de bovenstaande leeftijdscategorieën) dan betekent dat niet dat u uitgesloten wordt van deelname. In een persoonlijk gesprek kijken we in welke groep u het beste tot uw recht komt.

Aspecten die in de B Brave Weerbaarheidstraining voor vrouwen naar voren komen zijn o.a. houding en uitstraling, het herkennen van emoties, het opkomen voor jezelf, grenzen aangeven, ‘nee’ durven te zeggen, intuïtie ervaren, leren confronteren en de-escaleren.
Daarnaast zal aandacht besteed worden aan fysieke technieken om de eigen kracht te ontdekken, de vechtlust, wilskracht en eigenwaarde te vergroten

De wijze waarop de verschillende aspecten van de B Brave Weerbaarheidstraining voor vrouwen behandeld worden heeft een duidelijke structuur waarbinnen elk individu in de groep haar eigen weerbaarheid kan vergroten. Dit ontstaat door samenwerken en ervaren. Bovendien speelt B Brave Weerbaarheid in op de specifieke kenmerken van de groep, waarbij van de vaststaande structuur kan worden afgeweken als blijkt dat een andere aanpak meer leerrendement oplevert. M.a.w. we doen het samen!

Duur van een groepstraining

Het traject wat een groep vrouwen binnen de B Brave Weerbaarheidstraining doorloopt omvat 10 bijeenkomsten van anderhalf (1,5) uur. Een B Brave Weerbaarheidstraining voor een groep vrouwen kan doorgaan bij een maximum aantal deelnemers van acht personen. Aanmelding kan plaatsvinden vanuit een bestaande groep vrouwen of middels individuele inschrijvingen waar zich een groep uit gaat vormen.

terug  naar  'volwassenen'

There's a lion in everyone 

                                                                                                                                                                                     

E-mail verzonden