Vrouw en specifieke thematraining

B Brave Weerbaarheid heeft vanuit eigen ervaring als ook vanuit ervaring in het werkveld een aantal weerbaarheidstrainingen ontwikkeld rondom specifieke thema’s waar zowel vrouwen als mannen zich in zullen herkennen. Die specifieke thema’s waar B Brave Weerbaarheid zich op richt hebben overeenkomsten als we de focus leggen op emoties als angst, onzekerheid, verdriet, boosheid en vecht en vluchtgedrag.

Toch zijn er ook verschillen tussen mannen en vrouwen. B Brave Weerbaarheid vindt het belangrijk aan te sluiten bij deze verschillen en wat in specifieke situaties nodig is of kan zijn.

De weerbaarheidstrainingen van B Brave Weerbaarheid voor vrouwen rondom specifieke thema’s kan vorm krijgen vanuit een methodiek die gebaseerd is op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag of vanuit een methodiek die gebaseerd is op vrouwen die slachtoffer zijn van een specifieke thema.

Specifieke thema’s waar B Brave Weerbaarheid zich op richt zijn o.a. (seksuele) intimidatie, dreiging, huiselijk geweld, stigma’s, stalking, agressie, relaties, moeders, kind in de problemen, digitaal geweld, genderproblematiek, vechtscheidingen, macht op de werkvloer en uitsluiting. Uiteraard kan in overleg een hier niet benoemd specifiek thema behandeld worden.

De weerbaarheidstrainingen voor vrouwen rondom specifieke thema’s kunnen in een groep of individueel gevolgd worden. Voor groepen kan een B Brave Weerbaarheidstraining voor vrouwen rondom specifieke thema’s doorgang vinden bij minimaal acht (8) deelnemers. De training bestaat dan uit 10 bijeenkomsten van anderhalf (1,5) uur.

De B Brave weerbaarheidstraining rondom specifieke thema’s kan ook individueel gegeven worden, waarbij de training afgestemd wordt op de deelnemer.

In alle gevallen is deelname mogelijk voor vrouwen vanaf 25 jaar.

Voor meer informatie - ook voor doorverwijzers - kunt u contact opnemen met
B Brave Weerbaarheid. Voor adresgegevens zie voetnoot van deze pagina.

There's a lion in everyone

                                                                                                                                                                                     

E-mail verzonden