Intervisie en supervisie

B Brave Weerbaarheid verzorgt zoals al in de inleiding is aangegeven verschillende weerbaarheidstrainingen. Eén daarvan is het oeroude boksen dat als middel gebruikt kan worden om de weerbaarheid van de deelnemer te vergroten.

Daarnaast is er aanbod in boksen als therapie. Hierbij wordt boksen ingezet om therapeutische doelen te behalen, zoals het vergroten van zelfvertrouwen, het herwinnen van eigenwaarde en innerlijke kracht.
Of wat meer praktischer gericht op het vinden van balans en evenwicht, focus en herontdekken van de eigen regie. Ongeacht de aard van de problematiek of hulpvraag, B Brave Weerbaarheid zal zich samen met de deelnemer inzetten om zijn of haar doelen te bereiken.

Boksen

Boksen wordt door veel mensen geassocieerd met een vechtsport met daarom heen zaken als geweld en negatieve agressie. Men denkt dat het boksen op zichzelf als doel dient. Dit is een misverstand en kan ik eenvoudig ontkrachten door te stellen dat boksen uitsluitend een middel is. Een middel om te komen tot een doel wat voor elke deelnemer en voor elke groep anders kan zijn.

Een goed voorbeeld van de kracht van boksen als therapeutisch middel - en waar ik nog elke week van geniet - zijn de boks-trainingen die ik voor cliënten binnen de GGZE in Eindhoven verzorg. Een doorbraak in hulpverlenersland waar heel lang de heersende opvatting gold dat boksen niet passend zou zijn. Nu, het tegendeel heeft zich bewezen in de breedste zin van het woord.

Weerbaar door boksen

Boksen bij B Brave Weerbaarheid wordt dus gebruikt als een methode om de weerbaarheid van de deelnemer te vergroten. Het boksen laat de deelnemer de eigen kracht ervaren, helpt het vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen, doet emoties herkennen, leert het samenwerken met de ander, ontwikkelt intuïtie, trots en het ervaren van een weerbare houding en uitstraling. Het boksen als krachtig middel om de verbale, mentale en fysieke vaardigheden van de deelnemer te vergroten.
Het eerder genoemde therapeutisch inzetten van boksen leidt tot

     •     het herkennen en erkennen van de eigen grenzen en hoe daarmee om te gaan,
     •     het verwerken van trauma's,
     •     het aanleren van gedragsalternatieven,
     •     het zicht krijgen op coping mechanismen en deze om te vormen naar een
            niveau dat acceptabel is, zowel voor de deelnemer zelf als voor de ander.

Een ander belangrijk aspect van het inzetten van boksen door B Brave Weerbaarheid is het verhelpen of verlichten van somatische aandoeningen en klachten. Boksen heeft een positieve invloed op neurologische aandoeningen. Daarnaast draagt het bij aan het hervinden van de eigen regie die door een lichamelijke aandoening verstoord kan zijn of als verstoord kan worden ervaren.

There is a lion in everyone
______________________________________________________________

E-mail verzonden