Man en individuele training

Soms is het niet prettig, ja zelfs onwenselijk voor een man om zich aan te sluiten bij een weerbaarheidstraining in een groep. Hierbij kan men denken aan mannen met een ernstig trauma, mannen als slachtoffer of dader van geweld, mannen belast met psychische klachten/stoornissen of mannen met een handicap of langdurig lichamelijke ziekten.

Voor deze groep mannen heeft B Brave Weerbaarheid een training ontwikkeld die aansluit bij de man als individu en omdat elke man anders en uniek is, wordt voor hem een B Brave Weerbaarheidstraining op maat gemaakt.

Afhankelijk van biologische, psychische en sociale factoren alsmede ook de kenmerkende eigenschappen van de individuele man in kwestie die een weerbaarheidstraining aanvraagt, gaat B Brave Weerbaarheid samen met hem aan de slag. Door aan te sluiten bij wat in het verleden zo mogelijk al aan therapie gedaan is worden doublures voorkomen en zal het hoogst mogelijk rendement uit de training gehaald kunnen worden.

De B Brave Weerbaarheidstraining voor individuele mannen is er voor mannen ouder dan 25 jaar.

Duur van de training

De duur van het trainingstraject dat een individuele man doorloopt is niet eenvoudig uit te drukken in een hoeveelheid tijd. Bij aanmelding zal B Brave Weerbaarheid samen met hem gaan kijken naar de (hulp)vraag en het aanbod hierop afstemmen. Hierbij kan B Brave Weerbaarheid een indicatie geven van de minimale tijd die nodig geacht wordt om gewenste doelen te behalen, al blijft de duur van de training een moeilijk te voorspellen grootheid. Immers, zij is afhankelijk van de ontwikkelingen die gedurende de training zich voordoen. Hierbij is van groot belang dat er samen naar wensen, behoeften en een passend aanbod dat hierop aansluit, gekeken wordt.

TERUG NAAR 'VOLWASSENEN'

There's a lion in everyone

                                                                                                                                                                              

E-mail verzonden