Man en specifieke thematraining

B Brave Weerbaarheid heeft vanuit ervaring in het werkveld een aantal weerbaarheidstrainingen ontwikkeld rondom specifieke thema’s waar veel mannen (en ook vrouwen) zich in zullen herkennen.

Die specifieke thema’s waar B Brave Weerbaarheid voor mannen zich op richt zijn o.a. (seksuele) intimidatie, dreiging, huiselijk geweld, stigma’s, stalking, agressie, relaties, vaders, kind in de problemen, digitaal geweld, genderproblematiek, vechtscheidingen, langdurige ziekten, chronische ziekten, verlies, macht op de werkvloer en uitsluiting.
Uiteraard kan in overleg een hier niet benoemd specifiek thema behandeld worden.

De weerbaarheidstrainingen voor mannen rondom specifieke thema’s kunnen in een groep of individueel gevolgd worden. Voor groepen kan een B Brave weerbaarheidstraining met specifieke thema’s doorgang vinden bij minimaal acht deelnemers.

Deelname is mogelijk voor mannen vanaf 25 jaar.

Voor meer informatie - ook voor doorverwijzers - kunt u contact opnemen met
 B Brave Weerbaarheid. Voor adresgegevens zie voetnoot van deze pagina.

terug  naar  'volwassenen'

There's a lion in everyone

                                                                                                                                                                                     

E-mail verzonden